Petičný hárok

Vážení priatelia, ak ste doteraz nemali možnosť podporiť moju kandidatúru svojim podpisom, pripájam petičný hárok a inštrukcie. Každý jeden podpis je dôležitý a za každý jeden podpis Vám zo srdca ďakujem! 

- petičný hárok si vytlačte v ľubovoľnom počte

- petičné hárky, prosím, nečíslujte (uvedené miesto na číslo hárku ponechajte prázdne)

- upozornite podpisujúcich, aby svoje údaje vyplnili čitateľne paličkovým písmom, nepoužívali skratky, ani opakovacie znaky

- adresu treba vyplniť podľa občianskeho preukazu + PSČ; pri obci stačí uviesť len názov obce (nie je potrebné písať aj časť obce)

- upozornite podpisujúcich, aby sa nezabudli podpísať

- petičné hárky (aj čiastočne vyplnené, teda nemusí byť na každom hárku vyzbieraných všetkých 15 podpisov) zašlite, prosím, na adresu (adresa je uvedená aj na petičnom hárku): Eva Vranková, Baštová 8, Bratislava 811 03