KTO SOM

Prvýkrát som zaplakal pod Bojnickým zámkom na deň odvážnych, a to 15. júla 1962. Číslo 15 je vraj silné číslo odvahy, pretože vplyvom jednotky je nezávislé a vplyvom päťky miluje slobodu.

Celé svoje detstvo som prežil v nádhernej obci Veľká Lehôtka, situovanej pod horami v okrese Prievidza. Vyrastal som v kresťanskej rímskokatolíckej rodine ako druhé dieťa. Už ako malý chlapec som spieval a tancoval v rôznych folklórnych súboroch (asi najznámejší z nich bol súbor „Vtáčnik“ v Prievidzi, pod vedením choreografa Milana Chvasteka z Terchovej). K láske k hudbe a umeniu ma od malička viedol môj otec, ktorý bol v tejto oblasti veľmi nadaný. Naučil ma hrať na niekoľko hudobných nástrojoch a viedol ma taktiež k umeleckej tvorbe - maľovaniu obrazov. Nakoniec sa mojím obľúbeným nástrojom stala gitara, ktorej som zostal verný  dodnes.

Od prvej triedy základnej školy som 9 rokov navštevoval výtvarný odbor Ľudovej školy umenia v Prievidzi, pod vedením akademickej maliarky prof. Štrompachovej. V tejto svojej záľube som neskôr pokračoval aj na Odbornom učilišti v Prievidzi. Pôvodne som sa uchádzal o štúdium na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, kde som praktické umelecké skúšky absolvoval úspešne, no neprijali ma pre veľký počet uchádzačov..

V roku 1981 som nastúpil do vojenskej náhradnej služby vo Frýdku-Místku a pokračoval som v štúdiách na Strednej odbornej škole Ministerstva vnútra SR v Pezinku. Po absolvovaní maturitných skúšok a ukončení odborného bezpečnostného vzdelania som začal ako rádový referent na Správe ochrany ústavných činiteľov SR (dnešný Úrad ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií ). Počas pôsobenia na Úrade ochrany som v roku 1989 nastúpil predsedovi vlády národného porozumenia prof. Čičovi ako špecialista na úseku bezpečnostnej politiky-osobnej ochrany. Neskôr, v priebehu niekoľkých ďalších rokov, som postupne prešiel mnohými riadiacimi pozíciami a už ako 34 ročný som dosiahol hodnosť plukovníka. Následne som svoju kariéru ukončil v pozícií riaditeľ úradu.

Počas môjho pôsobenia na Úrade ochrany som absolvoval niekoľko zahraničných stáží a pracovných misií v zahraničí. Stal som sa spoluzakladateľom Svetovej organizácie špeciálnych služieb ochrany ústavných činiteľov. Riadil som mnohé významné bezpečnostné akcie týkajúce sa stretnutí najvyšších predstaviteľov sveta, prezidentov, predsedov parlamentov či premiérov vlád. Osobne som sprevádzal svetovú osobnosť pápeža Jána Pavla II počas jeho misie na Slovensku, exprezidenta USA Jimmyho Cartera, patriarchu pravoslávnej cirkvi Alexija II, a mnohých ďalších najvyšších predstaviteľov vlád, či  kresťanských cirkví a židovskej komunity, začo som bol niekoľkokrát - na základe ich návrhu - disciplinárne odmenený.

Svoje vzdelanie som si neustále zvyšoval štúdiami na viacerých slovenských univerzitách, a to na: Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ekonomickej univerzite v Bratislave a Trnavskej univerzite v Trnave, ktoré som úspešne ukončil štátnymi záverečnými skúškami a obhájením diplomových prác, dizertačnej práce a vedeckej ašpirantúry. Ako lektor a pedagóg som prednášal na akademickej pôde vysokoškolských univerzít a štátnych inštitútoch. Neskôr som pôsobil ako bezpečnostný expert pre Ministerstvo zahraničných vecí SR, Národnú banku Slovenska a niektoré slovenské strategické podniky.

Bezpečnostnej politike sa venujem viac než 37 rokov, z toho 17 rokov aktívne a 20 rokov ako bezpečnostný analytik v mediálnej sfére (v oblasti zahraničnej a vnútornej bezpečnostnej politiky, v otázkach medzinárodného terorizmu a migrácie, či korupcie a organizovaného zločinu). Som držiteľom certifikátov previerok Národného bezpečnostného úradu, NATO či Európskej únie.

Takmer 10 rokov som pracoval v dcérskej pobočke nadnárodnej zahraničnej spoločnosti so sídlom v Salzburgu, kde som ukončil kariéru v pozícii konateľa, zodpovedného za zahraničné akvizície. Moje skúsenosti v oblasti korporátneho sektora som si neustále rozvíjal a zúčastňoval som sa mnohých zahraničných pracovných misií, pod vedením našich najvyšších ústavných činiteľov, ktoré spoluorganizovali Slovenská obchodná a priemyselná komora, či agentúra SARIO.

Som ženatý od roku 1987 s Ing. Katarínou Zábojníkovou, rod. Turčekovou, s ktorou máme dve ( už dospelé a samostatné ) dcéry Zuzanu a Michaelu. Voľné chvíle trávim vychádzkami do prírody, ktorú milujem, pretože som v nej prežil celé  svoje detstvo. K mojim obľúbeným športom v minulosti patrili bojové umenia, ktoré boli i súčasťou mojej práce. V súčasnosti sa venujem tenisu, plávaniu, ako aj posiľňovaniu vlastného tela, nakoľko byť v dobrej kondícii a cítiť sa zdravý je pre mňa jednou z najdôležitejších priorít.

Kandidovať na funkciu prezidenta Slovenskej republiky som sa rozhodol preto, lebo poznám prostredie pôsobenia prezidenta a jeho administratívy, pričom mi predovšetkým nie sú ľahostajné problémy našich občanov, o ktorých sa dozvedám pri každodennýchrozhovoroch s nimi. Zároveň mi nie je ľahostajná budúcnosť našej krajiny, jej ochrana a bezpečnosť, ako aj budúcnosť našich detí.

Jednou z mojich priorít je ukázať občanom Slovenska, že dobrý prezident by mal byť v prvom rade srdcom štátu, a nie len jeho hlavou.

Moja prezidentská kampaň nebude založená na útokoch voči spolu kandidátom a ani na ich očierňovaní. Nie som typ človeka, ktorý bude dehonestovať ( priamo alebo nepriamo ) iných len preto, aby si týmto spôsobom získal preferencie. Nikdy som taký nebol a ani nebudem. Maximum, k čomu by som sa "znížil " je čestná a férová obrana proti prípadným lživým atakom voči mojej osobe. Nič viac, nič menej. Pôjdem svojou vlastnou cestou bez toho, aby som sám seba vyzdvihoval nad iných. Na to aký v tomto smere som budem vždy právom a s čistým svedomím hrdý.

Rožegaleria2.jpg
Benefičný koncertmesto Rohožník
Rožgaleriat3.jpg (6)
Benefičný koncertmiesto Rohožník
brezno1.jpg
Ondrejský jarmok 2018mesto Brezno
nova 1.jpg (1)
Jarmok Nováky 2018mesto Prievidza a Nováky
nova 2.jpg
Jarmok Nováky 2018mesto Prievidza a Nováky
trstená 1.jpg
Jarmok Trstenámesto Trstená