PREČO KANDIDUJEM

Prečo som sa rozhodol kandidovať na funkciu prezidenta?

Začal som sa touto myšlienkou zaoberať po tom, čo ma k tomuto kroku vyzvali mnohí občania. Funkcia prezidenta si vyžaduje silnú osobnosť s bohatými skúsenosťami, ktoré bude využívať pre dobro národa, jeho prosperitu a predovšetkým pre bezpečnosť občanov Slovenska, v oblasti ktorej mám dlhoročné skúsenosti. Roky som zodpovedal za bezpečnosť najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky a najvyšších predstaviteľov sveta, ktorí navštívili našu krajinu. Riadil som bezpečnostné opatrenia na najvyššej úrovni a prostredie, v ktorom sa prezident pohybuje, dobre poznám. Mám silnú motiváciu, pretože prioritným poslaním a zároveň výsostnou úlohou prezidenta musí byť bezpečnosť a ochrana záujmov štátu, rodiny, ako aj každého jednotlivého občana našej vlasti, s primeranou schopnosťou vnímať konkrétne problémy a potreby bežných ľudí.

Prečo sa považujem za vhodného kandidáta?

Myslím si, že so svojím životným príbehom mám čo ponúknuť. Bol som veľmi mladý, keď som zodpovedal za úlohy, ktoré mohli zmeniť dejiny našej krajiny. Prešiel som mimoriadne náročnými situáciami, ktoré len ďalej zvyšovali stupeň mojej vnútornej zrelosti, vyspelosti a odbornej spoľahlivosti. Študoval som na viacerých vysokých školách, a preto sa opodstatnene cítim kvalifikovaný. Nie som spojený so žiadnymi politickými stranami či finančnými skupinami a moje predstavy o spôsobe života občanov nášho štátu sú ľuďom dlhodobo známe. Som zároveň presvedčený, že z bezpečnostného hľadiska bude Európa, ktorej je Slovensko súčasťou, čeliť v nasledujúcich rokoch vážnym výzvam, na ktoré som - vzhľadom na stupeň svojej odbornosti - pripravený adekvátne reagovať. Hovorím najmä o súčasnej medzinárodnej bezpečnostnej situácii, ktorá vzbudzuje obavy. Masová nelegálna migrácia, nervozita, sankcie a ozbrojené konflikty namiesto rokovaní, proxy vojny medzi veľmocami - to všetko má potenciál ohroziť mier a budúcnosť našu a našej kresťanskej civilizácie.

Akým by som chcel byť prezidentom?

Prezidentom všetkých občanov Slovenskej republiky, bez rozdielu, ktorých predstaviteľov politických strán v slobodných parlamentných voľbách volia, a bez ohľadu na to, "kým sú a čím sú", pretože v mojom ponímaní sú predovšetkým ľuďmi. Prezidentom, ktorý nemá najmenší problém priznať si aj vlastné chyby a zároveň sa za ne aj ospravedlniť. V tomto smere mi nechýba sebakritickosť a pokora. Prezident musí hovoriť pravdu tak, ako ju z čo najspravodlivejšieho uhla pohľadu vníma on sám, ale zároveň spôsobom, ktorý zodpovedá i objektívnej realite. Prezidentom, ktorý spoločnosť spája a nie rozdeľuje, je hrdý na svoju krajinu doma i na cestách v zahraničí a je akýmsi mediátorom medzi predstaviteľmi politických strán.
Chcem pohnúť s vecami, ktoré si doposiaľ nikto nevšímal, alebo lepšie povedané im skôr neprikladal prioritný dôraz i napriek tomu, že sú tak veľmi dôležité. V našej krajine nesmie byť toľko ľudí na ulici bez strechy nad hlavou. Mnohí z nich bez vlastnej viny. Preto chcem presadzovať dostatok finančných prostriedkov na stavanie útulkov pre bezdomovcov a azylových domov pre ľudí v núdzi. V našej krajine nesmú mať starí ľudia, ktorí ju budovali a celý život tvrdo dreli, pocit, že sú na vedľajšej koľaji, nepotrební a odkázaní na to, že pokiaľ nemajú veľa peňazí na zaplatenie luxusných penziónov pre seniorov, budú čakať v poradovníku na umiestnenie do materiálne oveľa horšie vybavených domovov sociálnych služieb. V našej krajine si invalidní dôchodcovia nesmú ďalej myslieť, že majú vyčlenené len parkovacie miesta pred nákupnými centrami a inak sú odkázaní žiť doslova zo žobračeniek (rovnako ako aj ženy na materských dovolenkách). V našej krajine si mladí ľudia nesmú myslieť, že sú menejcenní, pričom musia byť motivovaní najmä vzorom nás - starších. Rovnako mladé rodiny s deťmi nesmú mať ďalej obavy o ich materiálnu existenciu a ekonomické prežitie.
Chcem ísť medzi čo najväčší počet ľudí, stretnúť sa s nimi a vypočuť si, čo ich trápi a kde vidia najväčšie problémy. Som si vedomý, že nemôžem vyriešiť úplne všetky problémy, ale budem sa ich snažiť vyriešiť čo najviac.

Napokon môžem už len sľúbiť, že pôjdem do tohto "boja" s čestnými postojmi, všetkými svojimi vedomosťami a skúsenosťami, ale najmä s otvoreným srdcom...